Stavbyvedúci pre pozemné stavby

Lokalita: Levice
Stavbyvedúci pre pozemné stavby – Levice, neskôr iné lokality podľa potreby

od 1300,- eur btt