Skalica

Interný konzultant Senior

Lokalita: Skalica
• Budete aktívne podporovať dosahovanie strategických a operačných cieľov, rozvíjaním udržateľnej kultúry
• Vašou úlohou bude prevádzkovať a rozvíjať VPS na skupinovej úrovni a podporovať špecializované závodné tímy na dosiahnutie ich výrobnej transformácie v súlade so stratégiou LEAN / VPS skupiny.
• Vašou zodpovednosťou bude zabezpečiť dostupnosť znalostí VPS/ LEAN v úzkej spolupráci s Výrobnou akadémiou (aktualizovať školenia, rozvíjať školenia, vykonávať školenia).
• Budete pôsobiť ako LEAN kouč pre miestnych VPS koučov, aby ste ďalej rozvíjali LEAN zručnosti.

2500

Solverwp- WordPress Theme and Plugin